Ποιοι είμαστε

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης (ΣΙΥΝΘ) είναι  πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στο Νομό Θεσσαλονίκης, εκφράζει, εκπροσωπεί και προωθεί τα συμφέροντα εργαζομένων που έχουν ειδικότητες και αμοίβονται με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Παροχής Υπηρεσιών (ΣΣΕ/ΠΥ). Ειδικότερα, το ΣΙΥΝΘ καλύπτει συνδικαλιστικά εργαζόμενους  που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τις παρακάτω ειδικότητες:

– Γραμματείς, Υπάλληλοι Γραφείου

– Βοηθητικό – Τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανομείς)

– Προσωπικό Φύλαξης (φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί)

– Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κλπ. αυτοκινήτων

Προϋπόθεση για τις πιο πάνω ειδικότητες, είναι οι εργαζόμενοι να απασχολούνται αποκλειστικά σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους εξής χώρους:

Διαφήμισης, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων, φύλαξης επιχειρήσεων, φροντίδας, φύλαξης και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολούθησης και αποθήκευσης (logistics), ποδοσφαιριστικών και καλαθοσφαιριστικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων, κέντρων ξένων γλωσσών, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, διαχείρισης απαιτήσεων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαμεσολάβησης κινητών αξιών και υπηρεσιών επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Εξαιρέσεις:

Η ΣΣΕ/ΥΠ έχει εφαρμογή και σε άλλες ειδικότητες, οι οποίες όμως συνδικαλιστικά καλύπτονται από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Νομό Θεσσαλονίκης. 

α) οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα λογιστής και βοηθός λογιστή, αμοίβονται και αυτοί με βάση τη ΣΣΕ/ΠΥ και συνδικαλιστικά καλύπτονται και από το Σωματείο Λογιστών Ν. Θεσσαλονίκης

β) οι εργαζόμενοι στον κλάδο της πληροφορικής σε επιχειρήσεις με αντίστοιχο αντικείμενο, για τις ειδικότητες Υπάλληλος Γραφείου, Γραμματέας, Χειριστής -τρια Η/Υ, Προγραμματιστής -τρια, Αναλυτής -τρια, Τεχνικός Η/Υ καθώς και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ, καλύπτονται συνδικαλιστικά από το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική Ν. Θεσσαλονίκης (ΣΕΤΗΠ-Θ)

γ) οι εργαζόμενοι με τις ειδικότητες Προσωπικό Καθαριότητας και Φύλαξης, που όμως εργάζονται υπό καθεστώς εργολαβίας, καλύπτονται συνδικαλιστικά από το Σωματείο Εργολαβικών Καθαριστών -τριών & Φυλάκων Κεντρικής Μακεδονίας.

 Επίσης, λόγω μη προσδιορισμού ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις με τα πιο πάνω αντικείμενα, αλλά και λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που να καλύπτει τέτοιες, μη προσδιορισμένες ειδικότητες από την ΣΣΕ/ΠΥ, το ΣΙΥΝΘ καλύπτει και την ειδικότητα του Εργατοτεχνίτη σε επιχειρήσεις περιβαλλοντικών υπηρεσιών (ανακύκλωση), έως ότου υπάρξει νέα ταξινόμηση ειδικοτήτων.

 Το ΣΙΥΝΘ είναι τμήμα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), που είναι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΙΥΝΘ, την απόλυτη πλειοψηφία έχει ο συνδυασμός «Ταξική Ενότητα των Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Ν. Θεσσαλονίκης» που υποστηρίζεται από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ). Στις τελευταίες αρχαιρεσίες (εκλογές) για την ανάδειξη ΔΣ και αντιπροσώπων του ΣΙΥΝΘ στο ΕΚΘ και την ΟΙΥΕ έλαβε μέρος και ο συνδυασμός «Αντεπίθεση των Ιδιωτικών Υπαλλήλων», ο οποίος δεν εξέλεξε καμμία έδρα στο ΔΣ και ΕΕ, και κανέναν αντιπρόσωπο.

Το ΣΙΥΝΘ, ως προς το διεκδικητικό μέρος της λειτουργίας του, λειτουργεί σε αγωνιστική-ταξική κατεύθυνση. Υποστηρίζει αποκλειστικά τα συμφέροντα των εργαζομένων και δεν συμφωνεί με τη λογική της ταξικής συνεργασίας, της συνεργασίας δηλαδή με την εργοδοσία και τις αντίστοιχες εργοδοτικές ενώσεις.

Συσπειρώνεται με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, συμφωνεί και προωθεί το πλαίσιο διεκδικήσεών του και επιδιώκει τη συσπείρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτικών υπαλλήλων με το σωματείο και το πλαίσιο του ΠΑΜΕ. Συνεργάζεται και εκδηλώνει την αλληλεγγύη του με όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα κοινωνικά στρώματα με τα οποία έχει στην παρούσα κοινωνικοπολιτική συγκυρία κοινά ή παραπλήσια συμφέροντα.

Δεν περιορίζεται μόνο σε εργασιακά ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν τους ιδιωτικούς υπάλληλους. Επιδιώκει να συνδέσει την υπεράσπιση και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων με μια συνολικότερη πολιτική αντίληψη, επιδιώκει να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους ιδιωτικούς υπαλλήλους να συνειδητοποιήσουν την προοπτική της εξουσίας των εργαζομένων, την προοπτική της λαϊκής εξουσίας και οικονομίας.

Προσθήκη: Δεκέμβρης 2011

Μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη του 2012, ο συνδυασμός «Ταξική Ενότητα» που υποστηρίζεται από το ΠΑΜΕ, ήταν ο μοναδικός συνδυασμός που κατέβασε ψηφοδέλτιο και εξέλεξε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελή εξελεγκτική επιτροπή.

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νατζμέ Νίκος                          Πρόεδρος

Τσιολάκη Σταυρούλα         Γραμματέας

Δαλαγιώργος Γιώργος      Αντιπρόεδρος

Βούλτσιος Σταύρος             Αναπληρωτής Γραμματέας

Πρεμέτη Ελένη                       Ταμίας

Χ»Ελευθερίου Χριστίνα      Μέλος

Αρόγλου Φώτης                    Μέλος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τσεμεκίδου Ευδοξία

Κελεπούρης Γιώργος

Μπουτσίδης Αποστόλης